jalsampada vibhag result latest update जलसंपदा विभाग अंतिम निकाल परिपत्रक प्रसिद्ध

jalsampada vibhag result latest update जलसंपदा विभाग अंतिम निकाल परिपत्रक प्रसिद्ध. मित्रांनो सरळ सेवा पदभरती घटकासाठी जवळपास 4,497 14 संवर्गातील पद भरण्यासाठी जलसंपदा विभाग म्हणजे WRD  ची जाहिरात तुमची 2023 मध्ये आली होती. याच्यामध्ये महत्त्वाची पद होती. मित्रांनो यासाठी तुम्ही जर अप्लाय केलेला असेल तर तुमच्या गुणवत्ता या द्या जे आहेत मित्रांनो या ठिकाणी प्रोव्हिजनल निकाल जो आहे तो या ठिकाणी पूर्ण पूर्णपणे या ठिकाणी डब्ल्यूटीच्या वेबसाईट वरती देखील आलेला आहे.

परिपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा 

याच्यामध्ये काही सुधारित परिपत्रक देखील आलेले आहेत. तुमचा अंतिम निकाल जो आहे डब्ल्यू आय टी चा त्याच्याबद्दल त्यांनी माहिती दिलेली आहे. तर बघा 13 मार्च 2024 चे परिपत्रक आहे. जलसंपदा विभागाच्या गट ब आणि क पदाकरिता मित्रांनो विभागणी आहे सामान्य निकाल जलसंपदा विभागाच्या वेबसाईट वरती प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. तर विभागणीय सामान्य निकाल म्हणजेच मित्रांनो तुम्हाला किती मार्क पडले सर्वांची कॉमन मिरीट लिस्ट असते परंतु आता तुमची निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी जी आहे ती मित्रांनो फायनल लावली जाणार आहे.

परिपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा 

जलसंपदा विभागाअंतर्गत च्या सात परिमंडळातील विविध पदांकरिता स्वतंत्र निवड याद्या तयार करण्यात येत असून एकूण निवड यादींची संख्या विचारात घेता त्यांची व्याप्ती मोठी आहे. त्यानुसार TCS कंपनीकडून समांतर व सामाजिक आरक्षणा नुसार निवड याद्या तयार करण्याची कार्यवाही चालू असून सदर कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर विभागामार्फत तपासणी करून तात्काळ निवड यादी वेबसाईट वरती प्रसिद्ध करण्यात येतील.

जी विद्यार्थी वाट बघतायेत की डब्ल्यूआरडी चा अंतिम निकाल कधी लागेल त्याच्याबद्दल पूर्णपणे मित्रांनो महत्त्वाची माहिती दिली कारण की विद्यार्थी वाट बघत आहेत. फायनल निकालाची तर त्याच्यामुळे मित्रांनो त्यांनी आत्ताच प्रसिद्धी पत्रकार या ठिकाणी सांगून दिलेले की थोडासा वेळ लागेल. या ठिकाणी कारण की निवड यादी आहेत. मित्रांनो तिची संख्या विचारात घेता. त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्याच्यामुळे मित्रांनो किसेस कंपनीकडून त्याच्यावरती काम चालू आहे. आणि मित्रांनो काम पूर्ण झालं कार्यवाही पूर्ण झाली की तात्काळ निवडलेल्या तुम्हाला इतर मित्रांनो डब्ल्यूआरटीच्या वेबसाईट वरती पाहायला. 

Leave a Comment