तुमच्या गावातील घरकुलांची यादी तुमच्या मोबाईलवर तपासा

घरकुल यादी आता तुम्ही घरकुलसाठी अर्ज केला असेल तर तो मंजूर झाला आहे की नाही हे कसे तपासायचे ते पाहू.

यासाठी तुम्हाला सर्वात वरती Awaassoft पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. दुसरा पर्याय म्हणजे अहवाल. त्यावर क्लिक करा आणि तुमच्यासमोर एक नवीन पृष्ठ उघडेल. येथे तुम्हाला वेगवेगळे अहवाल दिसतील. शेवटच्या सोशल ऑडिट रिपोर्ट्समधील पडताळणीसाठी तुम्हाला लाभार्थी तपशीलावर क्लिक करावे लागेल.

त्यानंतर तुमच्या समोर MIS Report नावाचे पेज उघडेल. या पृष्ठावर तुम्हाला निवड फिल्टर अंतर्गत एक पर्याय निवडावा लागेल. फिल्टर

आधी राज्य, मग जिल्हा, मग तालुका आणि शेवटी गाव निवडायचे आहे. हे निवडल्यानंतर तुम्हाला ज्या वर्षाची यादी पहायची आहे ते वर्ष निवडावे लागेल.

यादीतील नाव तपासा

त्यानंतर, तुम्हाला ज्या योजनेत घरकुल लाभार्थ्यांची यादी पहायची आहे ती निवडावी लागेल.

येथे तुम्हाला प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण, सर्व केंद्रीय योजना, सर्व राज्यांच्या योजना, राजीव गांधी आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना. यासारख्या दिलेल्या योजनांपैकी योग्य पर्याय निवडावा लागेल.
आता आपल्याला प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ची यादी पहायची असल्याने आम्ही ती योजना निवडली आहे.

त्यानंतर समोर दिलेल्या बेरीज किंवा वजाबाकीच्या प्रश्नाचे उत्तर कॅप्चा कोडमध्ये टाकावे लागेल.

आणि शेवटी सबमिट पर्यायावर क्लिक करा.

त्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी तुमच्यासमोर उघडेल.

अशा प्रकारे, तुमच्या गावात कोणत्या योजनेअंतर्गत कोणते घर मंजूर झाले आहे, याची माहिती तुम्ही पाहू शकता.

यादीतील नाव तपासा